Länsi-Suomen Kalatalouskeskus / Hankkeet / Hallin metsästyksen tehostaminen /

Harmaahylkeen metsästyksen edistäminen Saaristomerellä

Saaristomeren alueella on vakava hyljeongelma. Suomen Luonnonvarakeskuksen mukaan useampi kuin kolmannes kalastajista oli kärsinyt hylkeiden aiheuttamista vahingoista vuonna 2015. Lisäksi hylkeet aiheuttavat haittaa myös kalankasvatukselle.  Valtaosa keväällä 2016 lasketuista hylkeistä tavattiin lounaissaaristossa. Tästä huolimatta merkittävä osa Lounais-Suomeen myönnetystä harmaahylkeen kiintiöstä jää käyttämättä. Yhtenä syynä tähän on sopivien metsästysalueiden puuttuminen.

Hankkeen tavoitteena on vähentää harmaahyljeongelmaa Saaristomerellä, ja nostaa kiintiömetsästykseen myönnettyjen lupien käyttöastetta Lounais-Suomen kannanhoitoalueella.  Hankkeen aikana kartoitetaan sopivat harmaahylkeen metsästysalueet ja erityiset hyljeongelma-alueet, aktivoidaan metsästysoikeuden haltijoita ja metsästäjiä. Lisäksi luodaan säännöt ja ohjeet harmaahylkeen metsästykselle, sekä pyritään avaamaan keskusteluyhteys vedenomistajien, metsästäjien ja hyljeongelmista kärsivien kalanviljelijöiden ja kalastajien välille.

Hankkeen perusteella luodaan muualla sovellettava malli hyljemetsästyslupa-alueen perustamiseksi.

Hankkeen kesto on 4.12.2017-31.7.2019.

Hankkeen toteuttaa L-S Kalatalouskeskus ry.

Hankkeen toteuttamiseen on myönnetty Euroopan Meri- ja kalatalousrahaston osarahoitus.

Tiedotteet:

1. Tiedote 14.3.2019 Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry pyrkii edistämään harmaahylkeen kaatolupien käyttöastetta ja maksaa kompensaatiota ruhojen asianmukaisesta talteen ottamisesta. Lisätietoa metsästäjille oheisesta tiedotteesta: Tiedote hallin  metsästys

2. Tiedote 25.2.2019 Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry tarjoaa keväällä 2019 osakaskunnille, vesialueen omistajille ja metsästysoikeuden haltijoille neuvontaa liittyen harmaahylkeen aiheuttamien kala- ja pyydysvahinkojen torjuntaan, ja harmaahylkeen metsästyksen edistämiseen Saaristomerellä. Neuvonta rahoitetaan Harmaahylkeen metsästyksen edistäminen Saaristomerellä-hankkeelle myönnetyistä varoista. Lisätietoa Tiedote halli osakaskunnille ja vesialueiden omistajille

3. Tiedote 16.4.2018 Projektipäällikkö Kai Hinnon laatima informaatiopaketti vuoden 2018 toimista hylkeiden kantojen rajoittamiseksi.

4. Hankehakemus (päivitetty 20.9.2018)

Kartta